Skip to main content

Geld besparen op psychisch verzuim? Kies de juiste psycholoog!

Conclusie van Suzanne Lagerveld, onderzoekster bij TNO (2017): Werknemers met psychische klachten die een  werkgerichte therapie ontvingen, keerden maar liefst 65 dagen eerder terug naar het werk. Zonder dat dit hun klachtenherstel belemmerde. De kostenbesparing hiervan voor een werkgever wordt geschat op ruim 4.000 euro per werknemer.

Duidelijke cijfers, maar wat kun je hier nu mee als werkgever? In dit artikel bespreek ik wat een werkgerichte aanpak is, waar je dat kunt krijgen en wat het oplevert aan werkgevers én werknemers.

Waarom een ‘werkgerichte therapie’? Een werkgerichte therapie is een “traditionele” psychologische therapie, gecombineerd met aandacht voor het vertrouwen op de werkvloer. Het vertrouwen van de werknemer in het eigen functioneren, blijkt een belangrijke rol te spelen bij de snelheid van werkhervatting. De psycholoog moet dus niet alleen de kunst van zijn eigen vak verstaan, maar moet ook aandacht hebben voor het functioneren van haar cliënt op de werkvloer. De therapeut zou werksituaties moeten gebruiken als bron voor verandering bij de cliënt. Daarnaast biedt werk structuur, activering en sociale contacten. Allemaal nuttige componenten die bijdragen aan herstel van psychische ziekte. Een psycholoog moet hier dus oog voor hebben om zo actief een bijdrage te leveren aan de terugkeer naar werk. Praktische opdrachten voor op de werkvloer, advies voor een betere focus in het werk en het vergroten van probleemoplossend vermogen zijn allemaal voorbeelden van die werkgerichte aanpak.

Prima. Dat moeten we hebben. Maar waar vind je zo’n werkgerichte therapie? “Behandeling van psychische klachten en het hervatten van de werkzaamheden zijn vaak nog gescheiden werelden. Het een is het domein van de psycholoog, het ander van de bedrijfsarts. Er zijn psychologen die niet eens weten wat voor werk hun cliënten doen”, aldus Lagerveld. “Er heerst nog te vaak de gedachte bij hulpverleners dat iemand eerst helemaal hersteld moet zijn van zijn psychische klachten voordat hij of zij weer aan het werk gaat. Maar het omgekeerde is waar. Als je langer dan drie maanden thuis zit vanwege een psychische klacht is er een grote kans dat die zich ontwikkelt tot een depressie”. Op dit moment lijkt het erop dat de werkgever moet kiezen tussen een bedrijfsmaatschappelijk werker of coach (wel op de werkvloer, maar zonder alle therapeutische tools), óf de reguliere GGZ met goed opgeleide psychologen, maar waar de wachttijden ontstellend lang zijn, de processen traag, de werkgever uit beeld is en het onduidelijk is wanneer en óf werkhervatting wordt besproken.

Ik wil het NU. Heb je snel iemand nodig die jou als werkgever bij (dreigend) psychisch verzuim kan ondersteunen? Hart Psychologen combineert het beste van beide: Een senior GZ-Psycholoog met hart voor de werkvloer. Dreigend of lopend psychisch verzuim? Bel me vrijblijvend. Ik denk graag met je mee!

 

Voor meer informatie over het onderzoek >>