Skip to main content

Privacyverklaring

Hart Psychologen kan persoonsgegevens over u verwerken op het moment dat u deze zelf via mail verstrekt. En de gegevens die u tijdens het intakegesprek en sessies verleend.

Waarom bewaren we uw gegevens?

  • om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.
  • Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
  • Medische gegevens gebruiken wij om u zo goed mogelijk te helpen, in het kader van de behandelovereenkomst die we met u sluiten.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Medische gegevens worden volgens de regels van de wet BIG bewaard in een speciaal daarvoor bestemd en beveiligd elektronisch dossier. Voor medische gegevens wordt de wettelijke bewaartermijn aangehouden.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het kader van goed hulpverlenerschap verstrekken wij informatie over onderzoek en behandeling aan de verwijzer (uw arts of andere BIG-geregistreerde behandelaar die de verwijzing voor behandeling heeft gedaan). 

Wij sturen algemene informatie over het proces van de behandeling aan de vertegenwoordiger van de betalende instantie, bijvoorbeeld de werkgever. Dit doen wij ter verantwoording van de rekening die wij hen sturen. U kunt hierbij denken aan het aantal gevolgde sessies en de voortgang. Er wordt geen informatie verstrekt zonder dat u daar toestemming voor geeft.

Nieuwsbrief

Je ontvangt dan maandelijks waardevolle tips waar jij gratis je voordeel mee kunt doen. Ik registreer je naam en e-mailadres om je verzoek uit te kunnen voeren. Ik vraag ook naar je functie/ achtergrond, zodat ik mijn nieuwsbrieven zo relevant mogelijk voor jou kan maken. Dit profiel bewaar ik totdat je je weer afmeldt voor de nieuwsbrief. Dit kun je op elk moment doen. Want bij iedere nieuwsbrief die je ontvangt, zit de mogelijkheid om je af te melden. (indien van toepassing) 

Bijhouden bezoekgegevens website

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hart Psychologen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Hart Psychologen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hart Psychologen heeft hier geen invloed op.Hart Psychologen heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Hart Psychologen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Susanne Meurs op via info@hartpsychologen.nl

Hart Psychologens als volgt te bereiken:

Postadres:

Vestigingsadres:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

Telefoon:

E-mailadres:

 

 

Kom gerust langs voor een vrijblijvende kennismaking!

Dan kom jij erachter of je met mij die klik hebt. Welkom!

Susanne Meurs