Skip to main content

Het is een bewijs van goed verstand, als je een goede vraag stelt (Emanuel Kant)

Betrokken, vlot en doeltreffend

FAQ werkgevers

Wat zijn de voordelen van Hart Psychologen ten opzichte van de reguliere GGZ?
  1. Bij mij kan een cliënt veel sneller terecht. Hoe komt dit? Ik ben niet gebonden aan regels vanuit de zorgverzekraar en daardoor geen lange wachttijden heb. Binnen 1-2 weken kunnen we aan de slag met jouw vraag.
  2. Bij mij is er geen administratieve rompslomp. Dat wil zeggen: Er is geen verwijsbrief nodig en ook zonder diagnose kan iemand bij mij terecht.
  3. Het eigen risico van cliënt wordt niet aangesproken.
  4. Ik heb expliciet aandacht voor het functioneren van mijn cliënt op de werkvloer. En dat heeft effect. Zie de volgende vraag voor het grote belang voor werkgevers hiervan.  Je vindt mijn overwegingen helder verwoord op de pagina Over Mij.
Welke diensten lever jij, behalve dan wat ik verwacht in de reguliere GGZ?

Cliënten kunnen bij mij terecht voor behandeling, onderzoek (geen assessment) en coaching. Speerpunt voor mij is het functioneren van mijn cliënt op de werkvloer. Er is aandacht voor herstel, terugkeer en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. In gesprekken en in opdrachten bespreek ik structureel het functioneren van cliënt op de werkvloer. Uit onderzoek is gebleken dat bij zo’n werkgerichte therapie de terugkeer naar de werkvloer veel sneller gaat, dan zonder dit werkgerichte aanbod (Lagerveld, 2017). Lees hier meer over in mijn Blog. Daarnaast lever ik alle evidence-based behandelingen van een goed opgeleide GZ-psycholoog.

Met welke problemen kan ik bij jou terecht?

Je kunt met alle psychische problemen en werkgerelateerde (coachings)vragen bij mij terecht. Als er sprake is van te zware problematiek (psychoses, forse verslaving of geweld bijv.) zal ik helpen om je door te verwijzen naar een Specialistische GGZ. Ik ben uiteraard bevoegd om de inschatting te maken en ik ben goed op de hoogte van de sociale kaart.

Is er vervanging of psychiatrische achterwacht?

Ik heb vervanging geregeld bij plotselinge en onverwachte uitval van mij, in de vorm van 2 vrijgevestigde psychologen met een gelijkwaardig aanbod en hoge standaard. Daarnaast werk ik samen in een groot netwerk van coaches, BMW en bureaus die mij in kennis, kunde en aanbod aanvullen.

Hoe weet ik dat jouw kwaliteit hoog is?

Ik ben een Post-master opgeleide professional die met intervisiegroepen en netwerkoverleggen haar kennis en kunde op peil houdt. Vanuit de wet BIG ben ik verplicht om mijn registratie bij te houden. Als je meer wil lezen over hoe cliënten mijn hulp ervaren, kun je de referenties lezen.

Hoe onderscheid jij je van een andere werkgerelateerde zorgaanbieder?

Ik ben veel sneller. Veel van deze aanbieders hebben geregeld wachttijden van 6-10 weken. Bij mij kan een cliënt binnen een week terecht. Daarnaast is er bij mij altijd maar één contactpersoon; je weet met wie je te maken krijgt. En de lijnen zijn kort.

Is de medewerker jouw klant of de opdrachtgever?

Degene die de opdracht bij mij uitzet en betaalt, is de opdrachtgever. Ik handel in belang van de werkgever als medewerker en ik ons samen inzetten voor diens herstel. De medewerker is mijn cliënt. Dit betekent dat ik op geen enkele wijze zijn of haar welzijn of recht op privacy zal schaden.

Hoe borg jij de privacy van onze medewerkers, terwijl jij ook met onze teamleiders/HR spreekt?

Ik handel conform de wetgeving op de privacy. Dit houdt in dat ik een privacy-regelement heb. Daar staat in dat de medewerker allereerst tekent voor informatie-uitwisseling met bedrijfsarts, HR en/of leidinggevende en eventueel de huisarts of een andere instantie. Daarbij vertel ik cliënt precies om welke informatie het gaat. Er is alleen zorginhoudelijke uitwisseling met mede-zorgverleners, in het belang van cliënt. En als ik overga tot zorginhoudelijke afstemming vraag ik de medewerker mijn uitgaande berichten nog even te lezen, zodat hij of zij ook precies weet wat er gecommuniceerd wordt en ermee kan instemmen. Niets gaat buiten cliënts medeweten en toestemming om. De overige belanghebbenden ontvangen alleen proces-informatie. Transparantie dus. En veiligheid.

Waarmee onderscheid jij je als psycholoog ten opzichte van een coach?

De titel ‘psycholoog’ of ‘coach’ zijn geen beschermde titels. Iedereen kan zich coach of zelfs psycholoog noemen. Bij een GZ-psycholoog is dit niet het geval. Van een GZ-psycholoog ken je de achtergrond: Dit is een universitair opgeleide, Post-Master gevormde professional die alleen werkt vanuit evidence-based methodieken en zich houdt aan de beroepsstandaarden zoals voorgeschreven door de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Coaching is wel een onderdeel van mijn aanbod.

Veelgestelde vragen psycholoog werkgever

Ben je nieuwsgierig geraakt naar mij?

Kom gerust vrijblijvend kennis maken. Of bel of mail me als je meer informatie wil over mijn werkwijze en aanbod. Dan kom jij erachter of je met mij die klik hebt. Welkom!

Susanne Meurs